Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

cherrycokee
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaaynis aynis
cherrycokee
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaspes spes
cherrycokee
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahumane humane
cherrycokee

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viahumane humane
cherrycokee
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17
cherrycokee
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viabelieve17 believe17
cherrycokee
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahumane humane
cherrycokee
Reposted frompffft pffft vialooziker looziker
cherrycokee
cherrycokee
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viahumane humane
cherrycokee
0590 30dd 500
cherrycokee
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viahumane humane
cherrycokee
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viahumane humane
cherrycokee
cherrycokee
1034 22a0 500
Tatry
cherrycokee
2699 7897 500
Reposted frombluuu bluuu

August 15 2017

cherrycokee
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viagabunia gabunia
cherrycokee
1141 39f4 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viapoolun poolun
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

cherrycokee
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl