Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

cherrycokee
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawildhorses wildhorses
cherrycokee
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland

November 12 2017

cherrycokee
6182 8375
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee
Lubię Cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel - "Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa"
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee
chciała, mogła, zaniemogła.
2899 3044
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee
Najśmieszniejsze jest to, że tęsknię za nim. Nie dał mi w życiu nic, poza jedną rzeczą - najbardziej perwersyjną ze zboczeń pewność bycia rozumianą. Nikt mnie nigdy nie rozumiał tak, jak on. Żadnemu mężczyźnie nie udało się wniknąć tak głęboko, nie wchodząc nawet we mnie.
— Myślenie jest erotyczne "Obrazki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
cherrycokee
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viakomplikacja komplikacja

November 11 2017

cherrycokee
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viairiis iriis
cherrycokee
6581 abb0
Reposted fromnyaako nyaako viamolotovcupcake molotovcupcake
cherrycokee
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viakuka kuka
cherrycokee
6918 6b53 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakuka kuka

November 08 2017

cherrycokee
4843 63fb 500
Bo mogłem Ci mówić wszystko...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaendlesslove16 endlesslove16
cherrycokee
7141 b4fe
Reposted fromodejdz odejdz viaendlesslove16 endlesslove16
cherrycokee
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viaMezame Mezame
3646 5cfa
Reposted fromdivi divi viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl