Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

cherrycokee
3297 a89b
Reposted fromtojika4 tojika4 viatojapaula tojapaula
cherrycokee
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
4159 8839 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
9169 892b 500
może karma wraca...
cherrycokee
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
cherrycokee
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaroyalityxx royalityxx
cherrycokee
9658 163f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viashakeme shakeme
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadancingwithaghost dancingwithaghost
cherrycokee
1338 59a9 500
cherrycokee
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaheartbreak heartbreak
cherrycokee
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka vianot66 not66
cherrycokee
cherrycokee
Tettegouche State Park near Silver Bay, MN
cherrycokee
7798 690a
Reposted fromnazarena nazarena viazwariowalam zwariowalam

July 09 2018

cherrycokee
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaPoranny Poranny

March 22 2018

cherrycokee
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viajethra jethra
cherrycokee
7054 29bf
cherrycokee
cherrycokee
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viajobi jobi
cherrycokee
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl