Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

cherrycokee
9596 9aec 500
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
cherrycokee
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix vianosmile nosmile
cherrycokee
9222 ec14 500

delta-breezes:

Fabio Zingg | @_fabiozingg

Reposted fromSkydelan Skydelan viastrzepy strzepy
cherrycokee
0633 817e
Reposted frommariola mariola viastrzepy strzepy
cherrycokee
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
cherrycokee
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viainsanelife insanelife
cherrycokee
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn

September 19 2017

cherrycokee

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

Reposted fromaze aze viadearselfish dearselfish
cherrycokee
7145 ae57 500
Reposted fromporcelana porcelana viadearselfish dearselfish
cherrycokee
Reposted fromoll oll viadearselfish dearselfish
cherrycokee
2912 a418
Reposted fromretaliate retaliate viadearselfish dearselfish
cherrycokee
6206 6369
Reposted fromradzik radzik viadearselfish dearselfish
cherrycokee
6193 9bf0
Reposted fromlenka024 lenka024 viadearselfish dearselfish
6944 985b 500
cherrycokee
8321 205c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadearselfish dearselfish
cherrycokee
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
cherrycokee
1126 e8f0 500
Reposted fromyogrt yogrt viadualistycznie dualistycznie
cherrycokee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl