Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

cherrycokee
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viajethra jethra
cherrycokee
7054 29bf
cherrycokee
cherrycokee
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viajobi jobi
cherrycokee
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamiimi miimi

February 19 2018

cherrycokee

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viarzzkropka rzzkropka
cherrycokee
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień

February 13 2018

cherrycokee
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
cherrycokee
7976 cd2c
cherrycokee
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viayouaresonaive youaresonaive
cherrycokee
1014 c0fa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNaitlisz Naitlisz

January 30 2018

cherrycokee
Got a hole in my head and my heart tonight
Well you shot me down, you just ain't right
Comes a time when you know you must let go
I know, I know
We fixed it, but it's broken.
Got a feeling we gonna get this wrong
And even I can't be this strong
It's a breath that you take right before you die
We lie and lie can't say we didn't try though.

January 29 2018

cherrycokee

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viablackheartgirl blackheartgirl
cherrycokee
cherrycokee
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viazjebalosie zjebalosie
cherrycokee
Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: "Dobra, to jesteśmy w kontakcie". Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty.
— .
Reposted frompalell palell viakundel kundel
cherrycokee
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
cherrycokee
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

January 28 2018

cherrycokee
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaorelh orelh

January 27 2018

2349 c575 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl