Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

cherrycokee
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
cherrycokee
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapoolun poolun
cherrycokee
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viapoolun poolun
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight vianelabai nelabai
cherrycokee
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viapoolun poolun
cherrycokee
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viawiksz wiksz
4381 df82 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viawiksz wiksz
2736 4741
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viawiksz wiksz
cherrycokee
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapoolun poolun
cherrycokee
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea
cherrycokee
0852 0788
Reposted fromscorpix scorpix viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee

August 14 2017

cherrycokee
To za­baw­ne, do cze­go człowiek ro­bi się zdol­ny, kiedy w grę wchodzi coś, cze­go nie można mieć
cherrycokee
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał.
Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.
— Janusz Leon Wiśniewski
cherrycokee
2683 5060
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viadiffusedmind diffusedmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl